image banner
Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023
Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023

Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023

Ngày 24/2, Bộ VHTTDL ban hành Quyết định số 405/QĐ-BVHTTDL về Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 nhằm tiếp tục thúc đẩy Chương trình chuyển đổi số tại Bộ VHTTDL, bám sát định hướng chuyển đổi số năm 2023 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và thực hiện các nhiệm vụ cụ thể theo Quyết định số 3611/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2021.


Hệ sinh thái chuyển đổi số trong du lịch

Kế hoạch đề ra các mục tiêu cụ thể, gồm: Hoàn thành đúng thời hạn các chỉ tiêu về Dữ liệu số, Chính phủ số, Kinh tế số, An toàn an ninh mạng theo Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2023; Duy trì, đảm bảo các hệ thống dùng chung của Bộ hoạt động ổn định, an toàn, bảo mật thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ và hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Triển khai nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của Bộ đảm bảo kết nối, liên thông, tích hợp, chia sẻ với Nền tảng dữ liệu quốc gia làm cơ sở thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa nội bộ các đơn vị thuộc Bộ và giữa Bộ với Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng đề ra 09 nhiệm vụ cụ thể về: Nhận thức số; Thể chế số; Hạ tầng số; Dữ liệu; Nền tàng số; Nhân lực số; An toàn thông tin mạng; Chính phủ số; Kinh tế số và 03 giải pháp: Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp; Nghiên cứu, hợp tác để ứng dụng hiệu quả các công nghệ; Thu hút nguồn lực công nghệ thông tin.

Kế hoạch có hiệu lực từ ngày 24/2/2023.                

HQ

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
  image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0