image banner
Kế hoạch phối hợp số 62/KHPH-TCTĐA06/CPTW-BCĐĐA06/CPHP ngày 28/6/2023 của Tổ công tác Đề án 06/CP của Chính phủ và Ban Chỉ đạo Đề án 06/CP thành phố về triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án “phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” tại thành phố Hải Phòng (Kế hoạch số 62)
Kế hoạch phối hợp số 62/KHPH-TCTĐA06/CPTW-BCĐĐA06/CPHP ngày 28/6/2023 của Tổ công tác Đề án 06/CP của Chính phủ và Ban Chỉ đạo Đề án 06/CP thành phố về triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án “phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” tại thành phố Hải Phòng (Kế hoạch số 62)
Tải về
Kế hoạch phối hợp số 62/KHPH-TCTĐA06/CPTW-BCĐĐA06/CPHP ngày 28/6/2023 của Tổ công tác Đề án 06/CP của Chính phủ và Ban Chỉ đạo Đề án 06/CP thành phố về triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án “phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” tại thành phố Hải Phòng (Kế hoạch số 62)
TIN MỚI NHẤT
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0