image banner
Tổ chức bộ máy của Sở Du lịch

Sở Du lịch thành phố Hải Phòng
Địa chỉ:
Số 72 đường Trần Phú, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 02252.299.799
Mail: sodulich@haiphong.gov.vn

1. Lãnh đạo Sở

Giám đốc: Nguyễn Thị Thương Huyền
ĐT: nhánh 101
Email: nguyenthithuonghuyen@haiphong.gov.vn

Phó Giám đốc: Vũ Huy Thưởng
ĐT: nhánh 102
Email: vuhuythuong@haiphong.gov.vn

Phó Giám đốc: Trần Văn Ngọc
ĐT: nhánh 116
Email: Tranvanngoc@haiphong.gov.vn

Phó Giám đốc: Dương Đức Hùng
ĐT: nhánh 103
Email: duongduchung@haiphong.gov.vn


2. Văn phòng Sở

Chánh Văn phòng: Trần Hữu Hùng
ĐT: nhánh 104
Email: tranhung@haiphong.gov.vn


Phó trưởng phòng: Khoa Năng Tư
ĐT: nhánh 112
Email: khoanangtu@haiphong.gov.vn


Phó chánh Văn phòng: Hoàng Thị Thu Huyền
ĐT: nhánh 106
Email: hoangthithuhuyen@haiphong.gov.vn


3. Thanh tra Sở

Phó Chánh Thanh tra PT: Đỗ Hoàng Lương
ĐT: nhánh 109
Email: dohoangluong@haiphong.gov.vn

Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Duy Tân
ĐT: nhánh 110
Email: nguyenduytan@haiphong.gov.vn


4. Phòng Quy hoạch - Kế hoạch và phát triển du lịch

Trưởng phòng: Bùi Văn Hoà
ĐT: nhánh 111
Email: buivanhoa@haiphong.gov.vn

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Nga
ĐT: nhánh 112
Email: nguyenthinga@haiphong.gov.vn


5. Phòng Quản lý cơ sở lưu trú và Dịch vụ du lịch


Phó Trưởng phòng: Phạm Thị Kiều Vinh
ĐT: nhánh 114
Email: phamthikieuvinh@haiphong.gov.vn

Phó chánh Văn phòng: Trần Văn Dũng
ĐT: nhánh 105
Email: tvdung@haiphong.gov.vn


6. Phòng Quản lý Lữ hành

Trưởng phòng: Đào Thị Minh Thu
ĐT: nhánh 115
Email: daominhthu@haiphong.gov.vn

Phó trưởng phòng: Phạm Thị Thanh Hiền
ĐT: nhánh 115
Email: phamthanhhien@haiphong.gov.vnTin liên quan
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 396
  • Trong tháng: 6 781
  • Tất cả: 31016