image banner
Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố: Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp phát triển thị trường, tăng cường hợp tác, quảng bá, xúc tiến du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành du lịch Hải Phòng đến năm 2030
Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố: Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp phát triển thị trường, tăng cường hợp tác, quảng bá, xúc tiến du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành du lịch Hải Phòng đến năm 2030
Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố: Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp phát triển thị trường, tăng cường hợp tác, quảng bá, xúc tiến du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành du lịch Hải Phòng đến năm 2030:
Quyết định về việc nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ:
02.QD 4553_UBND TP nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ (2).pdf

Nội dung:
03.ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỞNG HỢP TÁC -QUẢNG BÁ-XÚC TIỂN DLHP DẾN NĂM 2030-1-148_compressed (1).pdf
04. TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT.pdf

Tin liên quan
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 375
  • Trong tháng: 6 760
  • Tất cả: 30995