image banner
Giám đốc Sở Du lịch phát động phong trào thi đua năm 2022

NỘI DUNG PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC
NGÀNH DU LỊCH NĂM 2022

Để đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn Ngành, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch đề ra và phát huy hơn nữa các kết quả đã đạt được trong năm 2021, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2022, Sở Du lịch phát động phong trào thi đua năm 2022, cụ thể như sau:

1. Ngành Du lịch tập trung thực hiện tốt chủ đề năm 2022 của thành phốĐẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số’, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao trong năm 2022. Tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội địa biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.

2. Thực hiện tốt Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 04/01/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt trong phòng chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

3. Ngành Du lịch thành phố ra sức thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao; Phấn đấu du lịch Hải Phòng năm 2022 thu hút khách du lịch đạt khoảng 4,53 triệu lượt khách. Triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển du lịch. Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển du lịch thông minh và ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch; phát triển công nghệ sạch và phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh.

4. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và chương trình hành động số 76-Ctr/TU ngày 08/7/2019 của Ban Thường vụ Thành uỷ thực hiện Nghị quết số 45-NQ/TW.

5. Tăng cường công tác quản lý nhà nước các lĩnh vực kinh doanh lữ hành, điểm đến, hướng dẫn viên và cơ sở lưu trú. Tập trung thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; thực hiện các chính sách kích cầu du lịch.

6. Đổi mới công tác lãnh đạo quản lý, phương pháp làm việc, nghiên cứu khoa học, đề xuất các giải pháp cụ thể, thiết thực, cách làm sáng tạo, phù hợp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. Tích cực học tập, bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên  môn, nghiệp vụ ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

7. Tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”; “ Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Cả nước đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid 19”.

8. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh tiêu cực các lĩnh vực do Ngành quản lý. Chấn chỉnh, xử lý những hành vi vi phạm trong lĩnh vực du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách. Xây dựng hình ảnh du lịch Hải Phòng văn minh, thân thiện và mến khách.

Trên cơ sở nội dung phong trào thi đua, Giám đốc Sở Du lịch đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong toàn Ngành hưởng ứng tổ chức, triển khai hiệu quả phong trào thi đua yêu nước năm 2022./.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 294
  • Trong tháng: 6 679
  • Tất cả: 30914