image banner
Giám đốc Sở Du lịch phát động phong trào thi đua yêu nước Ngành Du lịch năm 2021

NỘI DUNG PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC

NGÀNH DU LỊCH NĂM 2021

Đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn Ngành, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch đề ra và phát huy hơn nữa các kết quả đã đạt được trong năm 2020, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2021, Sở Du lịch phát động phong trào thi đua năm 2021, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và chương trình hành động số 76-Ctr/TU ngày 08/7/2019 của Ban Thường vụ Thành uỷ thực hiện Nghị quết số 45-NQ/TW.

2. Tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 24/3/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc khẩn trương tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 tại thành phố Hải Phòng.

3. Thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển mạnh các loại hình du lịch biển: du lịch sinh thái, biển đảo, du lịch thể thao, du lịch giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp. Đồng thời phát triển các loại hình du lịch MICE, du lịch nông nghiệp, du lịch văn hóa, tâm linh. Phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, hướng tới phát triển bền vững.

            4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước các lĩnh vực kinh doanh lữ hành, điểm đến, hướng dẫn viên và cơ sở lưu trú. Tập trung thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; thực hiện các chính sách kích cầu du lịch.

5. Đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến du lịch ở nước ngoài đặc biệt là các thị trường trọng điểm, thúc đẩy các hoạt động du lịch liên vùng, du lịch cộng đồng, liên kết trong xây dựng thương hiệu và sản phẩm du lịch ở các địa phương. Tăng cường quản lý điểm đến và hướng dẫn viên du lịch.

6. Đổi mới công tác lãnh đạo quản lý, phương pháp làm việc, nghiên cứu khoa học, đề xuất các giải pháp cụ thể, thiết thực, cách làm sáng tạo, phù hợp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. Tích cực học tập, bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên  môn, nghiệp vụ ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

7. Tạo sự chuyển biến tích cực và hiệu quả trong công tác khen thưởng, bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương, quan tâm đến các tập thể, cá nhân, người lao động trực tiếp. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới thông qua các phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ để kịp thời khen thưởng, động viên. Nhân rộng các tấm gương người tốt việc tốt, tạo sự lan tỏa, phấn đấu ngày càng có nhiều điển hình tiên tiến xuất sắc trong ngành Du lịch.

8. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh tiêu cực các lĩnh vực do Ngành quản lý. Chấn chỉnh, xử lý những hành vi vi phạm trong lĩnh vực du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách. Xây dựng hình ảnh du lịch Hải Phòng văn minh, thân thiện và mến khách.

9. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có cán bộ, công chức, người lao động vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật.    

Trên cơ sở nội dung phong trào thi đua, Giám đốc Sở Du lịch đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong toàn Ngành hưởng ứng tổ chức, triển khai hiệu quả phong trào thi đua yêu nước năm 2021./.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 360
  • Trong tháng: 6 745
  • Tất cả: 30980