image banner
Sẽ thu hồi sao đối với cơ sở lưu trú du lịch không duy trì chất lượng
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành kế hoạch kiểm tra đảm bảo chất lượng hệ thống cơ sở lưu trú du lịch năm 2023, nhằm chấn chỉnh, phục hồi, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch nhanh, bền vững.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành kế hoạch kiểm tra đảm bảo chất lượng hệ thống cơ sở lưu trú du lịch năm 2023, nhằm chấn chỉnh, phục hồi, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch nhanh, bền vững.

Theo kế hoạch, các Sở quản lý du lịch chủ động tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn. Đối tượng được kiểm tra là các cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng sao trong cả nước; các cơ sở lưu trú du lịch quảng bá không đúng chất lượng dịch vụ, quảng cáo, niêm yết không đúng hạng sao hoặc quảng bá hạng sao khi chưa được cơ quan có thẩm quyền công nhận. Thời gian kiểm tra dự kiến từ tháng 6-10/2023.Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các cơ quan quản lý tổ chức tuyên truyền, quán triệt chủ trương, mục tiêu, biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hệ thống cơ sở lưu trú du lịch; các quy định, tiêu chuẩn đối với hoạt động lưu trú du lịch; yêu cầu các khách sạn thực hiện và duy trì chất lượng dịch vụ theo hạng sao đã được công nhận. Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ lưu trú du lịch theo hệ thống tiêu chuẩn ngành. Đối với cơ sở lưu trú du lịch có một số hạn chế, yêu cầu chấn chỉnh, đầu tư nâng cấp chất lượng trong thời hạn 3 tháng, nếu không thực hiện thì thu hồi quyết định công nhận hạng sao. Đối với cơ sở lưu trú du lịch không duy trì chất lượng cơ sở vật chất, không đảm bảo vệ sinh, nhân lực không đáp ứng tiêu chuẩn, nhân viên ứng xử thiếu văn minh thì thu hồi quyết định công nhận hạng.

Đối với các cơ sở lưu trú du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu nhận thức rõ yêu cầu, trách nhiệm; tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng; thực hiện đúng tiêu chuẩn phân loại cơ sở lưu trú du lịch; tham gia và hưởng ứng thực hiện nâng cao chất lượng cơ sở lưu trú du lịch. Kiểm tra, rà soát toàn bộ cơ sở vật chất trang thiết bị; nâng cấp, thay thế kịp thời trang thiết bị xuống cấp, hư hỏng; đảm bảo các cơ sở lưu trú du lịch, nhất là các khách sạn được xếp hạng sao phải đảm bảo duy trì chất lượng theo tiêu chuẩn. Rà soát, đánh giá lại toàn bộ đội ngũ cán bộ, nhân viên đang làm việc trong cơ sở lưu trú du lịch; có kế hoạch tuyển dụng, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề và nâng cao thái độ ủng xử văn minh cho nhân viên; thay thế, điểu chuyển những nhân viên hạn chế về chuyên môn sang bộ phận khác phù hợp. Kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy; đảm bảo tất cả các khu vực trong cơ sở lưu trú luôn sạch sẽ, an toàn. Thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; thực hiện các giải pháp chỉ đạo khen thưởng phù hợp trong phạm vi cơ sở lưu trú du lịch, chấn chỉnh kịp thời các đơn vị không nghiêm túc thực hiện.

NN

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 10
  • Trong tháng: 6 300
  • Tất cả: 31034