image banner
Những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của Sở Du lịch năm 2020
Để công tác cải cách hành chính đạt hiệu quả thiết thực, trong năm qua, Sở đã tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai, tuyên truyền rộng rãi các văn bản về cải cách hành chính cho cán bộ, công chức và nhân dân. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả là bộ phận rất quan trọng thể hiện rõ nét nhiệm vụ cải cách hành chính; vì vậy, trong năm  2020, Sở tiếp tục chỉ đạo bộ phận này thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Theo đó, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được kiện toàn, bố trí công chức theo quy định để giải quyết kịp thời hồ sơ hành chính cho tổ chức, công dân đúng hạn, niêm yết công khai mức thu và thực hiện phí, lệ phí đầy đủ, đúng quy định, có hòm thư góp ý, biển tên chức danh công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đầy đủ.

Xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của Sở, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước. Đặc biệt, trong năm 2020, những kết quả nổi bật trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến đã trở thành điểm nhấn quan trọng trong công tác cải cách hành chính của Sở.

Để công tác cải cách hành chính đạt hiệu quả thiết thực, trong năm qua, Sở đã tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai, tuyên truyền rộng rãi các văn bản về cải cách hành chính cho cán bộ, công chức và nhân dân. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả là bộ phận rất quan trọng thể hiện rõ nét nhiệm vụ cải cách hành chính; vì vậy, trong năm  2020, Sở tiếp tục chỉ đạo bộ phận này thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Theo đó, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được kiện toàn, bố trí công chức theo quy định để giải quyết kịp thời hồ sơ hành chính cho tổ chức, công dân đúng hạn, niêm yết công khai mức thu và thực hiện phí, lệ phí đầy đủ, đúng quy định, có hòm thư góp ý, biển tên chức danh công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đầy đủ.

Xác định việc triển khai, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến tạo điều kiện thuận lợi, đáp ứng nhu cầu thực tế cho tổ chức, công dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử mọi lúc, mọi nơi, tạo ra một phương thức giao dịch hiện đại, minh bạch giữa cơ quan Nhà nước và các tổ chức, cá nhân, phục vụ hiệu quả công tác cải cách hành chính. Trong năm 2020, tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết là 251 hồ sơ, số hồ sơ giải quyết đúng, trước hạn đạt 100%, trong đó số hồ sơ được thực hiện ở mức độ 3,4 là 153 hồ sơ, đạt 61% thủ tục. Số thủ tục hành chính được trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích là 112/251, đạy 44,6%.

Thực hiện việc đơn giản hóa thủ tục hành chính: Sở Du lịch tiếp tục tham mưu, đề xuất, đăng ký đơn giản hóa thủ tục hành chính với Ủy ban nhân dân thành phố, cụ thể :

- Thẩm định, phân loại xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (từ 3 sao trở xuống) từ 30 ngày làm việc xuống 20 ngày làm việc (giảm 10 ngày so với quy định).

- Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế từ 15 ngày làm việc xuống 12 ngày làm việc (giảm 03 ngày so với quy định).

- Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa từ 15 ngày làm việc xuống 12 ngày làm việc (giảm 03 ngày so với quy định).

- Thủ tục đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa từ 10 ngày làm việc xuống 08 ngày làm việc (giảm 02 ngày so với quy định).

- Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm từ 10 ngày làm việc xuống 08 ngày làm việc (giảm 02 ngày so với quy định).

 - Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa từ 10 ngày làm việc xuống 08 ngày làm việc (giảm 02 ngày so với quy định).

Sở Du lịch hàng tuần dành 02 ngày tiếp công dân để giải quyết những kiến nghị của người dân.

Với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Sở và tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức về thực hiện chuyên đề cải cách hành chính được nâng cao, thông qua hoạt động cải cách hành chính tại Sở đã góp phần tạo môi trường thân thiện, gần gũi với người dân. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh", góp phần xây dựng chính quyền thực sự của dân, do dân và vì dân, đáp ứng niềm tin của nhân dân.

                                                                  Ninh Nguyễn

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
  image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0