image banner
 • [Infographic] Tình hình khách du lịch Việt Nam tháng 2 năm 2023

  02/03/2023

  [Infographic] Tình hình khách du lịch Việt Nam tháng 2 năm 2023

 • Kết quả hoạt động kinh doanh tháng 02/2023 (Theo số liệu của Cục Thống kê)

  20/02/2023

  Kết quả hoạt động kinh doanh  (Theo số liệu của Cục Thống kê)

  Tháng 02/2023, Du lịch Hải Phòng ước đón và phục vụ 467,608 nghìn lượt khách, tăng 45,87% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế là 76,541 nghìn lư­ợt khách. Doanh thu ước đạt 420,847 tỷ đồng.

  02 tháng ước đón và phục 913,622 nghìn lượt khách tăng 28,45% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế 147,87 nghìn lượt khách. Doanh thu ước đạt 822,259 tỷ đồng.

 • [Infographic] Tình hình khách du lịch Việt Nam tháng 1 năm 2023

  30/01/2023

  [Infographic] Tình hình khách du lịch tháng 1 năm 2023


 • Kết quả hoạt động kinh doanh tháng 01/2023 (Theo số liệu của Cục Thống kê)

  20/01/2023

  Kết quả hoạt động kinh doanh

  Tháng 01/2022, Du lịch Hải Phòng ước đón và phục vụ 402.411 l­ượt khách, tăng 3,06% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế là 50.114 lư­ợt, tăng 389,59% so cùng kỳ. Doanh thu ước đạt 362,17 tỷ đồng.

 • Kết quả hoạt động kinh doanh tháng 12/2022 (Theo số liệu của Cục Thống kê)

  20/12/2022

  Kết quả hoạt động kinh doanh (Theo số liệu của Cục Thống kê)

 • Kết quả hoạt động kinh doanh tháng 11/2022 (Theo số liệu của Cục Thống kê)

  22/11/2022

  Kết quả hoạt động kinh doanh (Theo số liệu của Cục Thống kê)

  Tháng 11/2022, Du lịch Hải Phòng ước đón và phục vụ 489.828 lượt khách, tăng 213,65% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế là 75.855 lượt, tăng 1.262,34% so cùng kỳ. Doanh thu ước đạt 440,8 tỷ, tăng 97,4% so với cùng kỳ 2021.

  11 tháng năm 2022, Du lịch Hải Phòng ước đón và phục vụ 6.526.315 lượt khách, tăng 82,74 % so với cùng kỳ, (tăng 44.07% so với kế hoạch năm 2022), trong đó khách quốc tế là 611.088 lượt, tăng 932,94% so cùng kỳ. Doanh thu ước đạt 5.874 tỷ, tăng 54,13% so với cùng kỳ 2021.

 • Kết quả hoạt động kinh doanh tháng 10/2022 (Theo số liệu của Cục Thống kê)

  30/10/2022

  Kết quả hoạt động kinh doanh tháng 10/2022 (Theo số liệu của Cục Thống kê)

  Tháng 10/2022, Du lịch Hải Phòng ước đón và phục vụ 510.778 lượt khách, tăng 93,44% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế là 77.815 lượt, tăng 1.186,8% so cùng kỳ. Doanh thu ước đạt 459,7 tỷ, tăng 75% so với cùng kỳ 2021.

  10 tháng năm 2022, Du lịch Hải Phòng ước đón và phục vụ 6.040.761 lượt khách, tăng 76,88 % so với cùng kỳ, (tăng 33.35% so với kế hoạch năm 2022), trong đó khách quốc tế là 536.233 lượt, tăng 900,58% so cùng kỳ. Doanh thu ước đạt 5.437 tỷ, tăng 69% so với cùng kỳ 2021.

 • Kết quả hoạt động kinh doanh tháng 9 và 9 tháng/2022 (Theo số liệu của Cục Thống kê)

  30/09/2022

  Tháng 9/2022: Số tổng lượt khách: 641.086 lượt khách, đạt 90,43% so với tháng 8, tăng gấp 2,19 lần so với cùng kỳ năm trước.

  Tổng số lượt khách trong 9 tháng đầu năm 2022 đạt 5.585.467 lượt khách, bằng 130% kế hoạch năm. - Số khách quốc tế 83.456 lượt khách, đạt 104,56% với tháng 8. - Doanh thu ước đạt 576,98 tỷ đồng

 • Kết quả hoạt động kinh doanh tháng 8/2022 (Theo số liệu của Cục Thống kê)

  30/08/2022

  Kết quả hoạt động kinh doanh tháng 8/2022 (Theo số liệu của Cục Thống kê)

  Tháng 8/2022, Du lịch Hải Phòng ước đón và phục vụ 787.519 l­ượt khách, tăng 252,45 % so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế là 98.386 lư­ợt, tăng 3.196 % so cùng kỳ. Doanh thu ước đạt 709 tỷ, tăng 299 % so với cùng kỳ 2021.

  8 tháng năm 2022, Du lịch Hải Phòng ước đón và phục vụ 5.022.989 l­ượt khách, tăng 75,69 % so với cùng kỳ, (tăng 10,9% so với kế hoạch năm 2022), trong đó khách quốc tế là 398.223 lư­ợt, tăng 849,3 % so cùng kỳ. Doanh thu ước đạt 4.521 tỷ, tăng 73,3 % so với cùng kỳ 2021.

 • Kết quả hoạt động kinh doanh tháng 7/2022 (Theo số liệu của Cục Thống kê)

  30/07/2022

  Kết quả hoạt động kinh doanh tháng 7/2022 (Theo số liệu của Cục Thống kê)

  Tháng 7/2022, Du lịch Hải Phòng ước đón và phục vụ 1.010.465 l­ượt khách, tăng 267,09 % so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế là 129.308 lư­ợt, tăng 4.023,34 % so cùng kỳ. Doanh thu ước đạt 860 tỷ, tăng 229 % so với cùng kỳ 2021.

  Ước thực hiện 7 tháng năm 2022, Du lịch Hải Phòng đón và phục vụ 4.287.096 l­ượt khách, tăng 62,66 % so với cùng kỳ, (đạt 94,6% so với kế hoạch năm 2022), trong đó khách quốc tế là 329.258 lư­ợt, tăng 745 % so cùng kỳ. Doanh thu ước đạt 3.644 tỷ, tăng 52,8 % so với cùng kỳ 2021.


image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
 • Đang online: 6
 • Hôm nay: 225
 • Trong tuần: 1 538
 • Tất cả: 17772