image banner
Kết quả hoạt động kinh doanh tháng 10/2022 (Theo số liệu của Cục Thống kê)

Kết quả hoạt động kinh doanh tháng 10/2022 (Theo số liệu của Cục Thống kê)

Tháng 10/2022, Du lịch Hải Phòng ước đón và phục vụ 510.778 lượt khách, tăng 93,44% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế là 77.815 lượt, tăng 1.186,8% so cùng kỳ. Doanh thu ước đạt 459,7 tỷ, tăng 75% so với cùng kỳ 2021.

10 tháng năm 2022, Du lịch Hải Phòng ước đón và phục vụ 6.040.761 lượt khách, tăng 76,88 % so với cùng kỳ, (tăng 33.35% so với kế hoạch năm 2022), trong đó khách quốc tế là 536.233 lượt, tăng 900,58% so cùng kỳ. Doanh thu ước đạt 5.437 tỷ, tăng 69% so với cùng kỳ 2021.

Kết quả hoạt động kinh doanh tháng 10/2022 (Theo số liệu của Cục Thống kê)

Tháng 10/2022, Du lịch Hải Phòng ước đón và phục vụ 510.778 lượt khách, tăng 93,44% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế là 77.815 lượt, tăng 1.186,8% so cùng kỳ. Doanh thu ước đạt 459,7 tỷ, tăng 75% so với cùng kỳ 2021.

10 tháng năm 2022, Du lịch Hải Phòng ước đón và phục vụ 6.040.761 lượt khách, tăng 76,88 % so với cùng kỳ, (tăng 33.35% so với kế hoạch năm 2022), trong đó khách quốc tế là 536.233 lượt, tăng 900,58% so cùng kỳ. Doanh thu ước đạt 5.437 tỷ, tăng 69% so với cùng kỳ 2021.


image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 21
  • Trong tháng: 6 618
  • Tất cả: 29707