image banner
Kết quả hoạt động kinh doanh tháng 11/2022 (Theo số liệu của Cục Thống kê)

Kết quả hoạt động kinh doanh (Theo số liệu của Cục Thống kê)

Tháng 11/2022, Du lịch Hải Phòng ước đón và phục vụ 489.828 lượt khách, tăng 213,65% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế là 75.855 lượt, tăng 1.262,34% so cùng kỳ. Doanh thu ước đạt 440,8 tỷ, tăng 97,4% so với cùng kỳ 2021.

11 tháng năm 2022, Du lịch Hải Phòng ước đón và phục vụ 6.526.315 lượt khách, tăng 82,74 % so với cùng kỳ, (tăng 44.07% so với kế hoạch năm 2022), trong đó khách quốc tế là 611.088 lượt, tăng 932,94% so cùng kỳ. Doanh thu ước đạt 5.874 tỷ, tăng 54,13% so với cùng kỳ 2021.

Kết quả hoạt động kinh doanh (Theo số liệu của Cục Thống kê)

Tháng 11/2022, Du lịch Hải Phòng ước đón và phục vụ 489.828 lượt khách, tăng 213,65% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế là 75.855 lượt, tăng 1.262,34% so cùng kỳ. Doanh thu ước đạt 440,8 tỷ, tăng 97,4% so với cùng kỳ 2021.

11 tháng năm 2022, Du lịch Hải Phòng ước đón và phục vụ 6.526.315 lượt khách, tăng 82,74 % so với cùng kỳ, (tăng 44.07% so với kế hoạch năm 2022), trong đó khách quốc tế là 611.088 lượt, tăng 932,94% so cùng kỳ. Doanh thu ước đạt 5.874 tỷ, tăng 54,13% so với cùng kỳ 2021.
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
  image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0