image banner
Kết quả hoạt động kinh doanh tháng 7/2022 (Theo số liệu của Cục Thống kê)
Kết quả hoạt động kinh doanh tháng 7/2022 (Theo số liệu của Cục Thống kê)

Tháng 7/2022, Du lịch Hải Phòng ước đón và phục vụ 1.010.465 l­ượt khách, tăng 267,09 % so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế là 129.308 lư­ợt, tăng 4.023,34 % so cùng kỳ. Doanh thu ước đạt 860 tỷ, tăng 229 % so với cùng kỳ 2021.

Ước thực hiện 7 tháng năm 2022, Du lịch Hải Phòng đón và phục vụ 4.287.096 l­ượt khách, tăng 62,66 % so với cùng kỳ, (đạt 94,6% so với kế hoạch năm 2022), trong đó khách quốc tế là 329.258 lư­ợt, tăng 745 % so cùng kỳ. Doanh thu ước đạt 3.644 tỷ, tăng 52,8 % so với cùng kỳ 2021.


Kết quả hoạt động kinh doanh tháng 7/2022 (Theo số liệu của Cục Thống kê)

Tháng 7/2022, Du lịch Hải Phòng ước đón và phục vụ 1.010.465 l­ượt khách, tăng 267,09 % so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế là 129.308 lư­ợt, tăng 4.023,34 % so cùng kỳ. Doanh thu ước đạt 860 tỷ, tăng 229 % so với cùng kỳ 2021.

Ước thực hiện 7 tháng năm 2022, Du lịch Hải Phòng đón và phục vụ 4.287.096 l­ượt khách, tăng 62,66 % so với cùng kỳ, (đạt 94,6% so với kế hoạch năm 2022), trong đó khách quốc tế là 329.258 lư­ợt, tăng 745 % so cùng kỳ. Doanh thu ước đạt 3.644 tỷ, tăng 52,8 % so với cùng kỳ 2021.


image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 111
  • Trong tháng: 6 708
  • Tất cả: 29797