image banner
Kết quả hoạt động kinh doanh tháng 8/2022 (Theo số liệu của Cục Thống kê)

Kết quả hoạt động kinh doanh tháng 8/2022 (Theo số liệu của Cục Thống kê)

Tháng 8/2022, Du lịch Hải Phòng ước đón và phục vụ 787.519 l­ượt khách, tăng 252,45 % so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế là 98.386 lư­ợt, tăng 3.196 % so cùng kỳ. Doanh thu ước đạt 709 tỷ, tăng 299 % so với cùng kỳ 2021.

8 tháng năm 2022, Du lịch Hải Phòng ước đón và phục vụ 5.022.989 l­ượt khách, tăng 75,69 % so với cùng kỳ, (tăng 10,9% so với kế hoạch năm 2022), trong đó khách quốc tế là 398.223 lư­ợt, tăng 849,3 % so cùng kỳ. Doanh thu ước đạt 4.521 tỷ, tăng 73,3 % so với cùng kỳ 2021.

Kết quả hoạt động kinh doanh tháng 8/2022 (Theo số liệu của Cục Thống kê)

Tháng 8/2022, Du lịch Hải Phòng ước đón và phục vụ 787.519 l­ượt khách, tăng 252,45 % so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế là 98.386 lư­ợt, tăng 3.196 % so cùng kỳ. Doanh thu ước đạt 709 tỷ, tăng 299 % so với cùng kỳ 2021.

8 tháng năm 2022, Du lịch Hải Phòng ước đón và phục vụ 5.022.989 l­ượt khách, tăng 75,69 % so với cùng kỳ, (tăng 10,9% so với kế hoạch năm 2022), trong đó khách quốc tế là 398.223 lư­ợt, tăng 849,3 % so cùng kỳ. Doanh thu ước đạt 4.521 tỷ, tăng 73,3 % so với cùng kỳ 2021.


image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 47
  • Trong tháng: 6 644
  • Tất cả: 29733