image banner
DANH MỤC TÀI LIỆU MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH PHỤC VỤ KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2023

DANH MỤC TÀI LIỆU MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH

PHỤC VỤ KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2023

STT

Tên loại văn bản

Số/ Ký hiệu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Trích yếu nội dung

Số trang

1

Luật

09/2017/QH14

19/6/2017

Quốc hội

Luật Du lịch

43

2

Nghị quyết

08-NQ/TW

16/01/2017

Bộ Chính trị

Về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

7

3

Nghị định

168/2017/NĐ-CP

31/12/2017

Chính phủ

Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

22

4

Nghị định

45/2019/NĐ-CP

21/5/2019

Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

32

5

Nghị định

142/2018/NĐ-CP

09/10/2018

Chính phủ

Sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

5

6

Thông tư

 liên tịch

19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT

30/12/2013

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức Lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích

11

7

Thông tư

42/2017/2TT-BGTVT

15/11/2017

Bộ Giao thông

vận tải

Quy định điều kiện của người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch

6

8

Thông tư

06/2017/TT-BVHTTDL

15/12/2017

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

58

9

Thông tư

13/2019/TT-BVHTTDL

25/11/2019

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

8

10

Thông tư

13/2021/TT-BVHTTDL

30/11/2021

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

2

11

Thông tư

18/2021/TT-BVHTTDL

31/12/2021

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quy định chế độ báo cáo thống kê trong hoạt động du lịch

19

12

Thông tư

42/2017/TT-BGTVT

15/11/2017

Bộ Giao thông Vận tải

Quy định điều kiện của người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch

5

13

Thông tư

33/2018/TT-BTC

30/3/2018

Bộ Tài chính

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.

5

14

Thông tư

34/2018/TT-BTC

30/3/2018

Bộ Tài chính

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

4

15

Quyết định

26/2018/QĐ-UBND

13/9/2018

Ủy ban nhân dân thành phố

Ban hành Quy chế quản lý bão tắm du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng

10

16

Quyết định

01/2020/QĐ-UBND

10/01/2020

Ủy ban nhân dân thành phố

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng

13

17

Quyết định

26/2020/QĐ-UBND

02/10/2020

Ủy ban nhân dân thành phố

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động du lịch trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng

22

20

Quyết định

2025/2016/

QĐ-UBND

19/9/2016

Ủy ban nhân dân thành phố

Ban hành Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ các hãng hàng không mở các đường bay mới đi và đến Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, thành phố Hải Phòng

8

Tổng cộng

280

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 187
  • Trong tháng: 8 388
  • Tất cả: 17734