image banner
Các văn bản pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

-  Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 17/6/2010.(Tải văn bản)

-  Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.(Tải văn bản)

- Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030.(Tải văn bản)

- Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 – 2025.(Tải văn bản)

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 131
  • Trong tháng: 6 728
  • Tất cả: 29817