image banner
Đề xuất sửa đổi tiêu chuẩn thành thạo ngoại ngữ của hướng dẫn viên du lịch quốc tế
Đề xuất sửa đổi tiêu chuẩn thành thạo ngoại ngữ của hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Đề xuất sửa đổi tiêu chuẩn thành thạo ngoại ngữ của hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đang tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL.

Cụ thể, dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn thành thạo ngoại ngữ của hướng dẫn viên du lịch quốc tế tại Điểm d Khoản 1 Điều 13 Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 10 Điều 1 Thông tư số 13/2019/TTBVHTTDL và sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 13 Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL như sau:

- Có chứng chỉ ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài từ B2 trở lên Khung tham chiếu chung Châu Âu được cấp theo quy định tại Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 07 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài còn thời hạn hoặc được cấp trong thời hạn không quá 24 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đối với chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài không quy định thời hạn.


- Văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 17 Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 5 Điều 2 Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL về Khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế như sau:

- Căn cứ Kế hoạch tổ chức các khóa cập nhật kiến thức do Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố, hướng dẫn viên gửi đăng ký đến Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc khóa cập nhật kiến thức, Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế. Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức có giá trị 01 năm kể từ ngày cấp.

Một số quy định khác tại Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL và Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL cũng được đề xuất bãi bỏ tại kỳ này.

Thời gian lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân cho Dự thảo từ ngày 07/12/2023 - 12/02/2024.

                                                                           PL. Ảnh sưu tầm

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
  image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0