image banner
Quy trình ISO 9001:2015
TCVN ISO 9001:2015

STT

Tên tài liệu

Mã số

Tài liệu

1

Quyết định về việc ban hành, áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước của Sở Du lịch Hải Phòng

 

Tải về

2

Quyết định về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

 

Tải về

3

Mục tiêu chất lượng

MTCL

Tải về

I. Quy trình chung

1

Quy trình kiểm soát tài liệu

QT-01

Tải về

2

Quy trình kiểm soát hồ sơ

QT-02

Tải về

3

Quy trình đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng

QT-03

Tải về

4

Quy trình kiểm soát sự không phù hợp

QT-04

Tải về

5

Quy trình thực hiện hành động khắc phục

QT-05

Tải về

6

Quy trình nhận diện bối cảnh hoạt động, xác định rủi ro, cơ hội và thực hiện giải quyết

QT-06

Tải về

II. Quy trình thực hiện thủ tục hành chính


1

Quy trình công nhận điểm du lịch

QT-01UB/QLLH

Tải về


2

Quy trình công nhận khu du lịch cấp thành phố

QT-02UB/QLLH

Tải về


3

Quy trình cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

QT-01/QLLH

Tải về


4

Quy trình cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

QT-02/QLLH

Tải về


5

Quy trình cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

QT-03/QLLH

Tải về6

Quy trình thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành

QT-04/QLLH

Tải về7

Quy trình thu hồi giấy phép kinhdoanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể

QT-05/QLLH

Tải về8

Quy trình thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản

QT-06/QLLH

Tải về9

Quy trình cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

QT-07/QLLH

Tải về
10

Quy trình cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện

QT-08/QLLH

Tải về
11

Quy trình cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy

QT-09/QLLH

Tải về


12.

Quy trình điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

QT-10/QLLH

Tải về


13.

Quy trình gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

QT-11/QLLH

Tải về


14.

Quy trình chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

QT-12/QLLH

Tải về


15.

Quy trình cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

QT-13/QLLH

Tải về


16.

Quy trình cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

QT-14/QLLH

Tải về


17.

Quy trình cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

QT-15/QLLH

Tải về


18.

Quy trình cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

QT-16/QLLH

Tải về


19.

Quy trình cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

QT-17/QLLH

Tải về


20.

Quy trình cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế

QT-18/QLLH

Tải về


21.

Quy trình công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1-3 sao đối với cơ sở lưu trú du lịch (khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch)

QT-01/CSLT&

DVDL

Tải về


22.

Quy trình công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

QT-20/QLLH

Tải về


23.

Quy trình công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

QT-21/QLLH

Tải về


24.

Quy trình công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

QT-22/QLLH

Tải về


25.

Quy trình công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

QT-23/QLLH

Tải về


26.

Quy trình công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

QT-24/QLLH

Tải vềimage advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
  image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0