image banner
Phát triển các loại hình dịch vụ, sản phẩm y dược cổ truyền phục vụ khách du lịch

Ngày 21/7/2023, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 2951/QĐ-BYT về việc phê duyệt đề án Phát triển các loại hình dịch vụ, sản phẩm y dược cổ truyền phục vụ khách du lịch đến năm 2030.

 

Đề án nhằm phát triển các loại hình dịch vụ, sản phẩm y dược cổ truyền có giá trị kinh tế trên cơ sở nâng cao chất lượng, đa dạng hóa và tăng tính hấp dẫn của các dịch vụ, sản phẩm theo hướng bền vững; hình thành chuỗi cung ứng dịch vụ, sản phẩm y dược cổ truyền để phục vụ khách du lịch trong nước và quốc tế, kết hợp với tăng cường thông tin, truyền thông nhằm quảng bá hình ảnh, thương hiệu của y dược cổ truyền Việt Nam.

Trong giai đoạn đến năm 2030, ngành y tế hướng đến xây dựng và phát triển mô hình về du lịch chăm sóc sức khỏe bằng y dược cổ truyền; xây dựng và phát triển mô hình du lịch thẩm mỹ bằng y dược cổ truyền; xây dựng mô hình về du lịch dược liệu và thuốc cổ truyền; xây dựng mô hình về du lịch khám phá y dược cổ truyền và văn hóa bản địa; xây dựng dòng du lịch học thuật y dược cổ truyền; xây dựng mô hình nghỉ dưỡng kết hợp với sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bằng y dược cổ truyền, tăng cường sử dụng các dịch vụ, sản phẩm chăm sóc sức khỏe bằng y dược cổ truyền tại khu du lịch, khu nghỉ dưỡng, khách sạn có tiềm năng. Công nhận sản phẩm, dịch vụ y dược cổ truyền đạt tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) hoặc địa phương mang tính bản sắc, thương hiệu Việt Nam để phục vụ khách du lịch; phát triển nguồn nhân lực; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và cung ứng dịch vụ, sản phẩm y dược cổ truyền phục vụ khách du lịch…


Với các mục tiêu và lộ trình nêu trên, một số nhiệm vụ cần thực hiền được nêu trong Đề án gồm: xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và cơ cấu nhân lực cho các cơ sở tham gia cung cấp dịch vụ, sản phẩm y dược cổ truyền phục vụ khách du lịch; xây dựng cơ sở dữ liệu về danh mục các sản phẩm quốc gia hoặc địa phương về y dược cổ truyền phục vụ khách du lịch. Xây dựng 5 dòng cung ứng dịch vụ, sản phẩm y dược cổ truyền phục vụ khách du lịch; xây dựng mô hình nghỉ dưỡng kết hợp với sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bằng y dược cổ truyền, tăng cường sử dụng các dịch vụ, sản phẩm chăm sóc sức khỏe bằng y dược cổ truyền tại khu du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, khu nghỉ dưỡng, khách sạn có tiềm năng... Xây dựng đội ngũ nhân lực có chất lượng cao tham gia vào hệ thống cung ứng các dịch vụ, sản phẩm y, dược cổ truyền phục vụ khách du lịch. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và cung ứng dịch vụ, sản phẩm y dược cổ truyền phục vụ khách du lịch; đẩy mạnh thông tin, truyền thông về tiềm năng, thế mạnh của y dược cổ truyền trong cung cấp dịch vụ, sản phẩm nói chung và các dịch vụ, sản phẩm đặc thù của vùng miền, địa phương nói riêng, từ đó quảng bá hình ảnh y dược cổ truyền Việt Nam…

Thanh Hiền (theo Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam). Ảnh: internet

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
  image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0